Skargi i wnioski

Pisemne skargi i wnioski można składać:

- u Dyrektora Biblioteki,

- za pośrednictwem poczty

- drogą e-mailową

- telefonicznie (w godzinach pracy Biblioteki)

Skargi i wnioski przyjmuje oraz rozpatruje Zastępca Dyrektora. W przypadku, kiedy przedkładane skargi i wnioski budzą jakiekolwiek zastrzeżenia rozpatruje Dyrektor Biblioteki. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor bądź Zastępca Dyrektora. Nadzór bieżący nad rozpatrywaniem skarg i wniosków sprawuje Zastępca Dyrektora. Skarga nie może być kierowana do komórki organizacyjnej, której dotyczą zarzuty. Pisma dotyczące skarg i wniosków rejestruje osoba odpowiedzialna za sprawy kancelaryjno-biurowe. Przy ropatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 566

Utworzono dnia: 11.01.2016

Dokument wprowadził:
Greta Dzikowska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 11.01.2016, Administrator główny: Utworzenie zakładki Skargi i wnioski