KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja, ul. Kolejowa 17, 28-500 Kazimierza Wielka, tel.: 41 352 12 11.                                                                                                                           

2.We wszystkich sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel.: 663 189 833, e-mail: z.kolus@op.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, wysyłania monitów, przeprowadzania badań czytelniczych oraz w celach statystycznych, zgodnie ze Statutem Biblioteki i obowiązującymi przepisami.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Miejsko – Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody uzyskanej w czasie zapisu do Biblioteki oraz w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym. Brak zgody jest jednoznaczny z niemożliwością korzystania z usług bibliotecznych.
11. Pani/Pana dane nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 201

Utworzono dnia: 05.09.2019

Dokument wprowadził:
ADMIN

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 05.09.2019, Administrator główny: Edycja zakładki OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • 05.09.2019, Administrator główny: Edycja zakładki OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • 05.09.2019, Administrator główny: Utworzenie zakładki OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH