Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

- Petentów przyjmuje Dyrektor Biblioteki, a w razie nieobecności Dyrektora Zastępca Dyrektora

- Podania i pisma można wysyłać na adres: Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja, ul. Kolejowa 17, 28-500 Kazimierza Wielka

- Korespondencję można przesyłać również drogą e-mailową: bibliotekakazimierzawielka@gmail.com

- Informacje można uzyskać drogą telefoniczną w godzinach pracy biblioteki: 413521211

Formy przy pisemnym załatwianiu sprawy:

- odręczna,

- korespondencyjna

- inna, np. z użyciem odpowiedniej pieczęci

Załatwienie sprawy może być:

- tymczasowe,

- ostateczne

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 549

Utworzono dnia: 11.01.2016

Dokument wprowadził:
Greta Dzikowska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 11.01.2016, Administrator główny: Utworzenie zakładki Sposób przyjmowania i załatwiania spraw